EL LLIBRE DE LA UNIVERSITAT DE LA VILA DE BLANES

Cal deixar ben clar que el títol d’Universitat no té res a veure amb les Universitats tal com avui dia les coneixem. A l’Edat Mitjana era el nom que utilitzaven per definir el que en l’actualitat coneixem com Ajuntaments, o sigui que en realitat parlem d’un autèntic Llibre de l’Ajuntament de Blanes.

Aquest llibre és una joia del nostre patrimoni històric i és una de les fonts més importants per conèixer el funcionament del regisme municipal del segle XV, no tan sols de blanes sinó de les terres catalanes, ja que recull les antigues ordinacions i els privilegis de la nostra vila, alguns d’ells del segle XIII, fins al segle XVII. El manuscrit original el va escriure en els primers anys del segle XVI, amb data de 1518, fra Vicens Sala, monjo del Monestir del Galligans. El manuscrit original el formen 176 folis en pergamí de 310 x 215 mil·límetres, dels quals n’hi ha 85 en blanc; l’enquadernació és de post de fusta, folrada de pell negra, amb cinc claus de llautó a cada banda, dels que ara en manquen dos a la cara del davant i un a la posterior.

Aquest extraordinari document es conserva avui a l’arxiu municipal, si bé va passar molts anys en l’arxiu de la Parròquia de Santa Maria de Blanes i la seva recuperació per part de l’Ajuntament va ser molt llarga i complicada. La primera acció la va realitzar l’Ajuntament durant l’any 1969 amb l’edició del Llibre de la Universitat de Blanes, per tal de posar tan important obra en mans dels historiadors i de totes les persones interessades en l’estudi del nostre passat .

La transcripció dels textos, llur presentació i l’anotació de l’esmentada edició, va estar a cura de Josep Maria Pons i Guri, especialista en la història de les institucions medievals catalanes que, a més de ser un bon coneixedor del Llibre de la Universitat, era una de les persones més preparades per realitzar una tasca com aquesta. El mateix Pons Guri ha qualificat el Llibre a part d’una peça històrica important com la “Bíblia dels blanencs”.

En el Llibre hi trobem entre les diferents ordinacions, una titulada “Taula de les imposicions de la Vila de Blanes“ ara en diríem ordenances fiscals. Ordinacions referents a la sanitat, obligacions i privilegis. Normes pel nomenament dels Síndics i del mateix alcalde i un bon recull de documents dignes d’estudi pel seu contingut. En molts casos amb sorprenent vigència en els nostres dies.

Com no podia ser d’altre forma, els documents del Llibre, editat el 1969 com ja he dit, en la seva totalitat són transcrits fidelment segons els originals, en català i llatí, i tan el pròleg com la introducció estan escrites en català, risc important ateses les circumstàncies de l’època.

L’èxit del Llibre fou rotund i podem afirmar que el Llibre de la Universitat de Blanes figura en la majoria de les universitats de Catalunya, de tot l’Estat i en moltes universitats del món.

El gran valor històric del Llibre queda demostrat, per exemple, en una ressenya publicada en el prestigiós Anuario de Historia del Derecho Español pel catedràtic Josep Maria Font Rius on fa un extens comentari i elogi de l’edició del Llibre.

Després de la ressonància que va obtenir l’edició del Llibre, la iniciativa de l’Ajuntament, amb el suport fonamental dels últims tres rectors de la Parròquia que d’una manera o altre varen intervenir en el seu desenllaç, varen dur a bon port la recuperació de tan valuosa peça pel poble, que es va oficialitzar solemnement el dia 24 d’abril de 1998 en un acte celebrat el la Sala de Plens amb la cessió per part del bisbat de Girona de l’històric manuscrit a l’Ajuntament de Blanes.

Domènec Valls i Coll

Anuncis